MİSYONUMUZ & VİZYONUMUZ

MİSYON :   
Çalışmalarını bireye ve topluma saygılı, ahlaki ilkelere bağlı ve çevre duyarlılığı içinde sürdürerek, etkinlik gösterdiği pazarlarda ileri teknoloji kullanımı ve uzmanlaşmış insan kaynağı ile kurumsal kaliteden ödün vermeden grup hedeflerini gerçekleştirmek.


VİZYON  :
Konusuyla ilgili olarak dış pazarlarda rekabet edebilecek güçte markalara, sürdürülebilir pazarlamaya ve sağlam bir finansal yapıya sahip güçlü, kurumsal bir şirket olmak.