KURUMSAL SORUMLULUK

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
İZGİ Grup, odaklandığı tüm işkollarında paydaşlarına değer katmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurumsal kültürünün yapı taşlarından biri olan sosyal sorumluluk bilinci ile iç ve dış paydaşlara karşı pozitif etkiler sağlamaktadır. Çalışanlarına güvenli ve uygar bir çalışma ortamı sağlamayı, faaliyet gösterdiği topluma katkıda bulunmayı ve faaliyetlerindeki çevre etkisini en aza indirgemeyi amaç edinmiştir.

EKONOMİK SORUMLULUKLARIMIZ
-Ekonomik hayata pozitif katkı ile
-Çeşitlilik ve fırsat eşitliği politikalarıyla istihdam yaratarak
-Tüm paydaşlara değer katma sorumluluğu taşıyarak
-Sürdürülebilir kalkınma için çaba göstererek ekonomik etkinliğini sürdürmektedir.

YASAL SORUMLULUKLARIMIZ
-Kurumsal yönetişim ve
-Kurumsal şeffaflık için uygun zemin hazırlayarak
-Yasal mevzuat ve kurallara uyum ile yasal sorumluluklarını yerine getirerek.

ETİK SORUMLULUKLARIMIZ
-İş etiğine uyumlu çalışarak
-Ahlaki sorumluluğunun bilincinde hareket ederek.