KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

1- Ekolojik dengeye duyarlı ve faaliyetlerimizdeki çevre etkisini en aza indirgemeyi amaç edinmiş olarak çalışıyoruz. Çevresel sürdürülebilirlik politikamızla faaliyetlerimizi yürütürken, paydaşlarımız ve toplum adına değer yaratmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle sadece geçerli yasal zorunluluklar ve İzgi Kurumsal İş İlkeleri’ne uymakla kalmayıp, geleceği korumak adına dikkat edilmesi  gereken tüm konulara duyarlıyız.

2- Çalışanlarımızın farklılıklarını zenginliğimiz olarak görür her birine güvenli ve uygar bir çalışma ortamı sunarız. Tüm çalışanlarımıza birey olarak  saygı duyar, değer veririz. İş güvenliği ve paydaşlarımızın sağlığı, İzgi topluluğunun vazgeçilmez önceliğidir.

3- Uzmanlaşmış insan faktörünün, başarımızda çok önemli bir yeri olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle çalışanlarımızı kişisel ve mesleki gelişimleri konusunda destekliyor, yeni sorumluluklar almaları için fırsat tanıyoruz.

4- Ticari faaliyetlerimizin her aşamasında, müşteri merkeziyetçi yaklaşımımızla ihtiyaçları belirler ve bu çerçevede müşterilerimize akılcı çözümler sunarak, tercih edilen bir iş ortağı olmayı hedefleriz. Ürün ve hizmetlerimizi sunarken en yüksek standartları ve kaliteyi ilke ediniriz. Kalite Yönetim Sistemlerimizin gereklerini tam olarak uygular ve sürekli geliştiririz.

5- İş ahlakı, dürüstlük ve etik değerlere itaat, topluluğumuzun vazgeçilmez ilkeleridir. Tüm süreçlerde yasalara, ahlaki kurallara ve ilgili mevzuat hükümlerine uyum esastır.